محمودیمهدی, هنرمندمهدی, ناصریفرزین, و محمدیصدیقه. “بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر هیدروگراف سیل رودخانه کشف‌رود با تحلیل نتایج روش SCS-CN”. آب و خاک 34, no. 1 (فوریه 1, 2020): 43-54. دسترسی اکتبر 20, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/84342.