روانبخشمحمد حسین, فتوتامیر, و حق نیاغلامحسین. “اثر لجن فاضلاب، مقدار رس و زمان بر شکل‌های شیمیایی نیکل و کادمیم در چند خاک آهکی”. آب و خاک 25, no. 3 (سپتامبر 11, 2011). دسترسی اکتبر 31, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/9625.