فرزانهاکرم, نعمتیسید حسین, و وحدتینوید. “تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon Esculentum Mill.)”. آب و خاک 25, no. 3 (سپتامبر 11, 2011). دسترسی اکتبر 30, 2020. https://jsw.um.ac.ir/article/view/9703.