1.
قبادیانر. شبیه سازی عددی جریان دو بعدی غیر ماندگار اشباع- غیر اشباع به طرف زهکش ها. JSW [اینترنت]. 6 جولای 2014 [ارجاع شده 25 فوریه 2020];28(3):546-55. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/30623