1.
باقریفامس, لکزیانا, رضائیم. جذب اورانیوم ((238U از محیط‌های آبی بوسیله زئولایت ایرانی غنی از کلینوپتیلولایت. JSW [اینترنت]. 14 جولای 2010 [ارجاع شده 30 اکتبر 2020];24(2). قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/3217