1.
متقیانح, حسین‌پورع, کیانیش. سینتیک آزاد شدن روی و مس در خاک آهکی تیمار شده با کود‌ دامی و ورمی‌کمپوست. JSW [اینترنت]. 14 فوریه 2016 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];30(2):581-93. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/42565