1.
ملک زادها, مجیدیج, علی اصغرزادن, عبدالعلی زادهج. اثر سرب بر مقدار گلومالین هیفی و ریشه ‏ای واکنش ‏پذیر با آنتی ‏بادی مونوکلونال و بردفورد در شرایط کشت درون شیشه‏ ای و گلدانی. JSW [اینترنت]. 14 فوریه 2016 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];30(2):605-17. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/47802