1.
معین فرم, رسولی صدقیانیم, برینم, اسدزادهف. جداسازی باکتری¬های کارا در رسوب زیستی کربنات¬کلسیم (MICP) و ارزیابی توانایی آنها در کنترل فرسایش بادی خاک‌های شور اطراف دریاچه ارومیه . JSW [اینترنت]. 2 دسامبر 2019 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];34(1):143-54. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/69069