1.
زارع ابیانهح, حیدریف, حیدریغر, جوزیم. اثر سوپرجاذب، کود نیتروژنی و تنش خشکی بر عملکرد و بهره‌وری آب گیاه فلفل دلمه‌ای. JSW [اینترنت]. 23 ژوئن 2019 [ارجاع شده 29 مارس 2020];33(3):463-76. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/76431