1.
یوسفی فردم, جعفریا. توزیع مکانی جیوه در خاک¬های اطراف کارخانه سیمان کرمان. JSW [اینترنت]. 15 ژانویه 2020 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];34(1):85-. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/79689