1.
رضائیح, جعفرزادهعا, علیجانپورا, شهبازیف, ولیزاده کامرانخ. وضعیت ماده آلی خاک در توده¬های جنگلی ارسباران . JSW [اینترنت]. 30 دسامبر 2019 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];34(1):115-27. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/80633