1.
سلیمانی ساردوا, فرپورمه. تشکیل و تکامل خاک¬های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان. JSW [اینترنت]. 1 فوریه 2020 [ارجاع شده 30 اکتبر 2020];34(1):209-23. قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/84143