1.
فرزانها, نعمتیسح, وحدتین. تأثیر برخی پارامترهای هواشناختی (دما و نور) بر شاخص های عملکرد و صفات کمی و کیفی چهار رقم گوجه فرنگی (Lycopersicon esculentum Mill.). JSW [اینترنت]. 11 سپتامبر 2011 [ارجاع شده 31 اکتبر 2020];25(3). قابل دسترس در: https://jsw.um.ac.ir/article/view/9703