اطلاعات نشریه

صاحب امتیاز: دانشگاه فردوسی مشهد
مدیر مسئول: دکتر سید رضا حسین زاده
سردبیر: دکتر محمد رحیم رهنما
شاپا چاپی: ۲۳۲۲-۱۶۸۲
شاپا آنلاین: ۲۳۸۳-۳۰۷۶
ناشر: انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
نوع نشریه: علمی پژوهشی

ضریب تاثیر: 0.594
رتبه در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام: 0.594
رتبه در سامانه ارزیابی نشریات علمی کشور: ب
سیستم مشابهت یاب: همانندجو

لیست داوران منتصب این شماره

 • ابوالفضل مساعدی
 • احمد رومیانی
 • احمدعلی زارع
 • جمیله قلی پور
 • حسن حاجی حسینلو
 • حسن محمودزاده
 • حمید مسلمی
 • حمید نوری
 • رضا دوستان
 • رقیه شریفی چابکی
 • سعید صالحیان
 • سید محمد حسینی
 • شهرام بهرامی
 • علی امیری
 • علی اکبر جمالی
 • علی مجنونی
 • علی مجنونی توتاخانه
 • غلامرضا سبزقبایی
 • محسن جان پرور
 • مرتضی اکبری
 • مهناز جهادی طرقی
 • یوسف آزادی

دانلود فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

مقالات

نویسندگان محترم مقالات:

بنا به دستورالعمل معاونت پژوهشی دانشگاه فردوسی مشهد چاپ نسخه کاغذی نشریات علمی و پژوهشی دانشگاه متوقف شده است. لذا نویسندگان مقالات می توانند از صفحه اصلی سایت مجله و بخش شماره های چاپ شده متن مقاله و همچنین فایل کامل مجله را دانلود نمایند .