نویسنده = حسین عساکره
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی رژیم بارش ناحیه خزری

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 445-459

10.22067/jsw.2021.67063.0

حسین عساکره؛ نسرین ورناصری قندعلی


2. واکاوی روند تغییرات بلند مدت تراز فشار وردایست بر روی جو ایران در فصول گرم و سرد

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1189-1202

10.22067/jsw.v34i5.86196

حسین عساکره؛ سید ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند؛ سوما زندکریمی


4. بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران

دوره 25، شماره 6، بهمن و اسفند 1390

10.22067/jsw.v0i0.12487

سعید موحدی؛ حسین عساکره؛ علی اکبر سبزی پرور؛ ابوالفضل مسعودیان؛ زهره مریانجی