نویسنده = محمد هادی فرپور
تعداد مقالات: 8
1. مطالعه ژنتیکی و میکرومورفولوژی خاک‌های واقع بر سطوح مختلف ژئومورفیک در پلایای جازموریان

دوره 35، شماره 3، مرداد و شهریور 1400، صفحه 379-394

10.22067/jsw.2021.67332.0

صالح سنجری؛ محمد هادی فرپور؛ مجید محمودآبادی؛ سعید برخوری


2. مقایسه دو سامانه آمریکایی (2014) و جهانی (2015) در رده‌بندی خاک‌های مناطق ایرانشهر و دلگان، استان سیستان و بلوچستان

دوره 34، شماره 5، آذر و دی 1399، صفحه 1081-1091

10.22067/jsw.v34i5.86203

صالح سنجری؛ محمد هادی فرپور؛ مجید محمودآبادی؛ سعید برخوری


3. تشکیل و تکامل خاک‌های رخنمون شده مناطق باستانی کنارصندل و دقیانوس در شهر جیرفت، استان کرمان

دوره 34، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1399، صفحه 209-223

10.22067/jsw.v34i1.84143

الهام سلیمانی ساردو؛ محمد هادی فرپور


5. مطالعه پتانسیل فرسایش بادی استان کرمان با استفاده از تحلیل فصلی گلباد و گلماسه

دوره 33، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 83-101

10.22067/jsw.v33i1.73224

سمیرا زمانی؛ مجید محمودآبادی؛ نجمه یزدان پناه؛ محمدهادی فرپور


7. رابطه خاک با اقلیم و سطوح ژئومورفیک در منطقه راین استان کرمان

دوره 31، شماره 6، بهمن و اسفند 1396، صفحه 1724-1739

10.22067/jsw.v31i6.67154

لیلی نژادزمانی؛ محمد هادی فرپور؛ اعظم جعفری


8. نحوه تشکیل و تکامل خاک های منطقه کوه بیرک- شهرستان مهرستان در سطوح ژئومورفیک مختلف

دوره 30، شماره 2، خرداد و تیر 1395، صفحه 555-568

10.22067/jsw.v30i2.42562

محمد اکبر باهورزهی؛ محمد هادی فرپور؛ اعظم جعفری