کلیدواژه‌ها = عملکرد
تعداد مقالات: 20
2. برآورد نیاز آبی مراحل مختلف فنولوژیک گیاه کلزا در دو اقلیم‌ استان اصفهان

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 781-795

10.22067/jsw.v34i4.81248

امیرهوشنگ جلالی؛ حمید رضا سالمی


3. مدیریت مصرف آب شور و کود نیتروژن در کشت ذرت

دوره 34، شماره 4، مهر و آبان 1399، صفحه 861-877

10.22067/jsw.v34i4.82917

رضا سعیدی؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ عباس ستوده نیا؛ بیژن نظری؛ عباس کاویانی


6. بررسی واکنش عملکرد ارقام پنبه حساس و متحمل به خشکی در شرایط تنش کمبود آب

دوره 30، شماره 5، مهر و آبان 1395، صفحه 1415-1425

10.22067/jsw.v0i0.46506

حمید رضا مهرآبادی؛ احمد نظامی؛ محمد کافی؛ ملیحه احمدی فرد


8. بررسی تأثیر سطوح مختلف آبیاری قطره‌ای (تیپ) بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت دانه‌ای

دوره 29، شماره 2، خرداد و تیر 1394، صفحه 311-321

10.22067/jsw.v0i0.29307

محمد کریمی؛ جواد باغانی؛ محمد جلینی


9. تأثیر آبیاری زیرسطحی با کپسول‎های رسی متخلخل بر ویژگی‎های کمی و کیفی گیاه انگور

دوره 29، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1394، صفحه 58-66

10.22067/jsw.v0i0.28243

حجت قربانی واقعی؛ حسین علی بهرامی؛ رضا مظهری؛ علی حشمت پور


10. واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (اصلاح شده و بومی) به مدیریت های مختلف آبیاری

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 415-421

10.22067/jsw.v0i0.24372

نعمت اله صداقت؛ همت اله پیردشتی؛ رضا اسدی؛ سید یوسف موسوی طغانی


11. تأثیر کاربرد کودهای بیولوژیک و شیمیایی بر عملکرد گندم در دو نوع خاک در آزمایشی گلخانه ای

دوره 27، شماره 2، خرداد و تیر 1392، صفحه 441-451

10.22067/jsw.v0i0.24589

فاطمه امیری فارسانی؛ مصطفی چرم؛ نعیمه عنایتی ضمیر


12. بررسی توان تثبیت بیولوژیک نیتروژن (BNF) توسط سویه های ریزوبیوم در مناطق زیر کشت لوبیا در قزوین

دوره 27، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1392، صفحه 54-60

10.22067/jsw.v0i0.22201

محمد علی خلج؛ فرهاد مشیری؛ هادی اسدی رحمانی


14. تأثیر بازدارنده ی نیترات سازی 3 و 4 دی متیل پیرازول فسفات و فسفر بر عملکرد و کارایی مصرف فسفر در گندم

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1473-1482

10.22067/jsw.v0i0.19284

فریبا احسان پور؛ شهرام کیانی؛ علیرضا حسین پور


15. تاثیر کم آبیاری و خشکی موضعی ریشه برعملکرد، اجزاء عملکرد و کارآیی مصرف آب گیاه ذرت دانه ای هیبرید سینگل کراس 704

دوره 26، شماره 6، بهمن و اسفند 1391، صفحه 1514-1521

10.22067/jsw.v0i0.19289

عباس رضائی استخروئیه؛ عبدالرحیم هوشمند؛ سعید برومندنسب؛ محمدجواد خانجانی


18. تأثیر تنش شوری ناشی از کلرور سدیم و کلسیم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف کلزای بهاره

دوره 26، شماره 3، مرداد و شهریور 1391

10.22067/jsw.v0i0.14945

علی چراتی آرائی؛ فرید عباس زاده؛ ولی اله رامئه؛ رضا رضایی سوخت آبندانی


20. تاثیر محلول پاشی متانول و مقدار آبیاری بر عملکرد و اجزای عملکرد نخود (Cicer arietinum L.)

دوره 26، شماره 1، فروردین و اردیبهشت 1391

10.22067/jsw.v0i0.13651

شهربانو طاهرآبادی؛ مهدی پارسا؛ احمد نظامی