کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 3
1. مطالعه تطبیقی تبعات پدیده انسو (النینو، لانینا) بر دما و بارش مشهد

دوره 30، شماره 6، بهمن و اسفند 1395، صفحه 2101-2114

10.22067/jsw.v30i6.56536

وجیهه محمدی ثابت؛ محمد موسوی بایگی؛ حجت رضائی پژند


2. بررسی تشابه الگوهای نوسانی دما و فشار بخار آب با استفاده از تبدیل موجک گسسته

دوره 28، شماره 4، مهر و آبان 1393، صفحه 846-854

10.22067/jsw.v0i0.25072

علیرضا عراقی؛ محمد موسوی بایگی؛ سیدمجید هاشمی نیا


3. مدل‌سازی تولید گیاهی بر اساس عوامل آب و هوایی و شاخص‌های خشکسالی در مراتع منتخب استان‌های مرکزی و قم

دوره 27، شماره 6، بهمن و اسفند 1392، صفحه 1190-1206

10.22067/jsw.v0i0.21057

سمانه محمدی مقدم؛ ابوالفضل مساعدی؛ محمد جنگجو؛ منصور مصداقی