دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

این مقالات در نوبت چاپ شماره های بعدی این نشریه می باشد

مقالات پژوهشی

1. درون‏یابی مکانی بارندگی سالانه با شبکه‏های عصبی مصنوعی و ارزیابی نتایج با رویکرد اعتبارسنجی جامع

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22067/jsw.v0i0.31838

محمد مقدس؛ شهاب عراقی‏نژاد؛ مجید خیاط‏خلقی


2. تاثیر نانو ذرات نقره بر فعالیت‌ میکروبی و جمعیت باکتریایی یک خاک آهکی با استفاده از qPCR

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 اردیبهشت 1400

10.22067/jsw.2021.67908.1004

سکینه بالنده؛ امیر لکزیان؛ علی جوادمنش


3. مقایسه روش‌های کشت مستقیم برنج و نشائی تحت روش‌های مختلف آبیاری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 07 آبان 1400

10.22067/jsw.2021.69302.1036

علیرضا کیانی؛ محمد رضا یزدانی؛ محمد تقی فیض بخش


5. تاثیر سورفکتانت باکتریایی همراه با کاربرد کلات کننده‌ها بر کادمیم محلول در یک خاک آهکی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 آبان 1400

10.22067/jsw.2021.71126.1063

سحر عرب تیموری؛ اکرم حلاج نیا؛ امیر لکزیان؛ فهیمه نیک بین


6. تخصیص بهینه مخازن ذخیره سطحی با استفاده از روش سلسله مراتب فازی (مطالعه موردی: سد مخزنی شهرچای ارومیه)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 02 آذر 1400

10.22067/jsw.2021.68472.1018

الهام رضایی؛ مجید منتصری؛ حسین رضایی


7. تأثیر سرباره مس و مواد آلی بر شاخص‌های فیزیولوژیک کمبود آهن گیاه سورگوم (Sorghum bicolor)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22067/jsw.2021.14923.0

الهام میرپاریزی؛ مجتبی بارانی مطلق؛ سید علیرضا موحدی نائینی؛ رضا قربانی نصرآبادی؛ سمیه بختیاری


8. پیش بینی تغییرات قلمروی کشت خرمای گنطار و حلاوی در ایران در قرن بیست و یکم

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 آذر 1400

10.22067/jsw.2021.72036.1083

جواد خوشحال دستجردی؛ سیده مریم افضلی؛ عزیز تراهی


9. کاربرد سطح فاز زمین ریخت در افزایش خلوص واحدهای نقشه خاک در رودیکرد ژئوپدولوژی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 آذر 1400

10.22067/jsw.2021.72597.1094

فاطمه ابراهیمی میمند؛ حسن رمضانپور؛ نفیسه یغمائیان مهابادی؛ کامران افتخاری


10. روش برآورد رطوبت‌خاک با استفاده از تکنیک سنجش از دور توسط ماهواره Landsat

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 25 آذر 1400

10.22067/jsw.2021.71524.1070

سید فرشید موسوی زاده؛ حسین انصاری؛ عیرضا فریدحسینی


11. توسعه روش روندیابی هیدرولیکی معکوس سیل در خشک‌رودها با درنظر گرفتن تلفات انتقال

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 22 دی 1400

10.22067/jsw.2022.73670.1116

علی اصغر خسروی؛ عاطفه پرورش ریزی؛ رضا براتی