دوره و شماره: مقالات آماده انتشار / اصلاح شده برای چاپ

این مقالات در نوبت چاپ شماره های بعدی این نشریه می باشد

مقالات پژوهشی

1. درون‏یابی مکانی بارندگی سالانه با شبکه‏های عصبی مصنوعی و ارزیابی نتایج با رویکرد اعتبارسنجی جامع

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1399

10.22067/jsw.v0i0.31838

محمد مقدس؛ شهاب عراقی‏نژاد؛ مجید خیاط‏خلقی