دوره و شماره: دوره 32، شماره 5 - شماره پیاپی 61، آذر و دی 1397، صفحه 1029-849 

مقالات پژوهشی

1. ارزیابی مدل هیدرولوژیک SWAT در شبیه‌سازی بیلان آب در حوضه‌های آبریز مناطق نیمه-خشک (مطالعه موردی: حوضه آبریز زاینده‌رود)

صفحه 849-863

10.22067/jsw.v32i5.68815

محمدامین امینی؛ غزاله ترکان؛ سیدسعید اسلامیان؛ محمدجواد زارعیان؛ علی اصغر بسالت پور


2. اثر شوری آب و کمبود ازت خاک، بر ضریب K_s و مقدار آب سهل‌الوصول ذرت

صفحه 865-878

10.22067/jsw.v32i5.70476

رضا سعیدی؛ عباس ستوده نیا؛ هادی رمضانی اعتدالی؛ بیژن نظری؛ عباس کاویانی


5. بررسی رابطه خاک- لندفرم در جنوب هرات، غرب افغانستان

صفحه 905-918

10.22067/jsw.v32i5.68495

فرسیلا محمودیان؛ علیرضا کریمی کارویه؛ امیر لکزیان