مجله آب و خاک از فروردین ماه سال 1386 به صورت فصلنامه (4 شماره در سال) منتشر شده است و از فروردین ماه سال 1389 به صورت دوماهنامه (6 بار در سال) منتشر می شود.

 در این نشریه نتایج و دستاوردهای پژوهشی جدید محققان محترم در زمینه‌های

آبیاری، علوم خاک، هواشناسی کشاورزی

پس از داوری منتشر می‌شود.

 

 رتبه در آخرین ارزیابی نشریات علمی کشور: الف 
رتبه Q1 و ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13970.251

رتبه Q1 و ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13970.214

ضریب تاثیر (Impact Factor) در سال 13960.170 

تاریخ آخرین به روز رسانی وب سایت نشریه: 1401/04/01

 

شماره جاری: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 82، خرداد و تیر 1401، صفحه 167-317 

بررسی کارآیی روش TOPSIS در اولویت‌بندی اراضی برای کشت زعفران

صفحه 237-249

10.22067/jsw.2022.74195.1125

مهناز اسکندری؛ علی زین الدینی؛ میرناصر نویدی؛ آناهید سلمان پور


ابر واژگان