اسامی داوران

لیست داوران نشریه آب و خاک سال 1399

ردیف

 

نام خانوادگی

نام

سمت / سازمان

شناسه ارکید

1

 

قهرمان

بیژن

دانشگاه فردوسی مشهد

 

2

 

اوستان

شاهین

دانشگاه تبریز

 0000-0002-4291-341x

3

 

ولی زاده

فاطمه

دانشگاه ایلام

 

4

 

رحمتی

مهدی

دانشگاه مراغه

 

5

 

شهیدی

علی

دانشگاه بیرجند

 

6

 

ساریخانی

محمدرضا

دانشگاه تبریز

 

7

 

جمالی

صابر

گروه علوم و مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران.

 

8

 

مساعدی

ابوالفضل

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-9698-5005

9

 

خوش روش

مجتبی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

10

 

خرم دل

سرور

دانشگاه فردوسی مشهد

 

11

 

جعفری

سیروس

دانشگاه ملاثانی اهواز

 

12

 

فاطمی

اکرم

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

13

 

حلاج نیا

اکرم

دانشگاه فردوسی مشهد

 

14

 

نادی

مهدی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

15

 

کریمی کارویه

علیرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

16

 

امامی

حجت

دانشگاه فردوسی مشهد

 

17

 

بختیاری

سمیه

دانشگاه صنعتی سیرجان

 

18

 

مریخ پور

هاجر

استادیار دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

 

19

 

کیانی

شهرام

دانشگاه شهرکرد

 

20

 

فضل اولی

رامین

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

21

 

ضیائی

علی نقی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

22

 

کسرائیان

علی

دانشگاه آزاد شیراز

 

23

 

بانژاد

حسین

دانشگاه فردوسی مشهد

 

24

 

شیخ رضازاده نیکو

ندا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

25

 

کلاه چی

زهرا

دانشگاه بوعلی سینا

 

26

 

ناهیدان

صفورا

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

27

 

درستکار

وجیهه

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

28

 

عراقی

علیرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

29

 

موسوی بایگی

محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

0000-0002-4446-4005

30

 

یزدان پناه

نجمه

دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

 

31

 

یوسفی فرد

مریم

صنعتی اصفهان/پیام نور اصفهان

 

32

 

شیرمحمدی علی اکبرخانی

زهرا

مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام

 

33

 

خیامیم

فاطمه

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

34

 

امیری خبوشان

الهام

دانشگاه فردوسی مشهد

 

35

 

حشمتی رفسنجانی

محمد

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

 

36

 

هزارجریبی

ابوطالب

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

37

 

قربان زاده

نسرین

دانشگاه گیلان

 

38

 

نادری

محمد حسن

گروه  سازه و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

39

 

عباس زاده دهجی

پیمان

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

 

40

 

فیضی

حسن

دانشگاه تربت حیدریه

 

41

 

قبائی سوق

محمد

شرکت مدیریت منابع آب ایران

 

42

 

داوری

کامران

دانشگاه فردوسی مشهد

 

43

 

مدرسی

فرشته

دانشگاه فردوسی مشهد

 

44

 

فتوت

امیر

دانشگاه فردوسی مشهد

 0000-0002-5551-7002

45

 

ستوده نیا

عباس

دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)

 

46

 

نظامی

ساره

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

47

 

مکاری

مهدی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

48

 

اکبری

مرتضی

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

 

49

 

حاتمی

حدیث

دانشگاه فردوسی مشهد

 

50

 

عرب خدری

محمود

موسسه حفاظت و ابخیزداری تهران

 

51

 

خادمی

حسین

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

52

 

لکزیان

امیر

دانشگاه فردوسی مشهد

 0000-0003-3972-5802

53

 

فاضلی سنگانی

محمود

دانشگاه گیلان

 

54

 

صفادوست

آزاده

دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

 

55

 

بیات

حسین

دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

 

56

 

حاج عباسی

محمدعلی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

57

 

نجفی

نصرت اله

دانشگاه تبریز

 

58

 

رمضانی

نوشین

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

59

 

اولیایی

حمیدرضا

دانشگاه یاسوج

 

60

 

شاهنوشی

ناصر

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 0000-0001-5757-8311

61

 

متین فر

حمید رضا

دانشگاه لرستان. گروه آموزشی مهندسی کشاورزی خاکشناسی

 

62

 

متقیان

حمیدرضا

دانشگاه شهرکرد

 

63

 

مهدیان

محمدحسین

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران

 

64

 

فرهنگی

محمدباقر

دانشگاه گیلان

 

65

 

واعظی

علی رضا

دانشگاه زنجان

 

66

 

سلطانی طولارود

علی اشرف

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

 

67

 

کیانی

علیرضا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

 

68

 

بختیاری

بهرام

دانشگاه باهنر کرمان

 

69

 

علی اصغرزاد

ناصر

دانشکاه تبریز

 

70

 

نادیان

حبیب

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

71

 

رحیمی

حمید

رازی کرمانشاه

 

72

 

دهقان

هادی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

73

 

عابدین پور

میثم

مرکز آموزش عالی کاشمر

 

74

 

رستگاری پور

فاطمه

دانشگاه تربت حیدریه

 

75

 

سلیمانی

فریدون

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

76

 

ملاعلی عباسیان

سارا

دانشگاه مراغه

 

77

 

بابا اکبری ساری

محمد

دانشگاه زنجان

 

78

 

زارع ابیانه

حمید

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

79

 

اسلامیان

سید سعید

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

80

 

سبزی پرور

علی اکبر

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

81

 

بابائیان

ایمان

پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

 

82

 

فراهانی

الهام

دانشگاه فردوسی مشهد

 

83

 

دهقانی سانیچ

حسین

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج

 

84

 

اکبری

مهدی

موسسه تحقیقات آب و خاک کرج

 

85

 

چراتی آرایی

علی

مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران

 

86

 

هنرجو

ناصر

دانشگاه آزاد خوراسگان

 

87

 

بنایان اول

محمد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

88

 

آستارایی

علیرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

89

 

آذری

محمود

دانشگاه فردوسی مشهد

 

90

 

عباسی

فریبرز

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

 

91

 

خادم الرسول

عطاله

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

92

 

رخش

فاطمه

دانشگاه زنجان

 

93

 

حاج عباسی

محمدعلی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

94

 

رحمانی

حدیثه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

95

 

محمودی

مجتبی

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

 

96

 

مظلوم

نجمه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

97

 

حسنی

اکبر

دانشگاه زنجان

 

98

 

عنایتی ضمیر

نعیمه

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

99

 

صفرزاده شیرازی

صدیقه

دانشگاه شیراز

 

100

 

اصغری

شکراله

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

 

101

 

فرخیان فیروزی

احمد

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

102

 

عالی نژادیان بیدآبادی

افسانه

دانشگاه لرستان

 

103

 

ذرتی پور

امین

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

104

 

قشلاقی

زهرا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

105

 

سعادت پور

عالیه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

106

 

زلقی

رویا

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

107

 

رضائی

حسین

دانشگاه تبریز

 

       

لیست داوران نشریه آب و خاک سال 1398

 

108

 

جعفری

اعظم

دانشگاه شهیدباهنر کرمان

 

109

 

بهمنش

جواد

دانشگاه ارومیه

 

110

 

فریدحسینی

علیرضا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

111

 

چاکرالحسینی

محمد رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

112

 

خراسانی

رضا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

113

 

جلالی

محبوبه

دانشگاه لرستان

 

114

 

محمدی

سیما

دانشگاه لرستان

 

115

 

موسوی شلمانی

میر احمد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

116

 

رضائی پژند

حجت

دانشگاه آزاد مشهد

 

117

 

اسفندیارپور بروجنی

عیسی

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

 

118

 

عطاردی

بصیر

مرکز تحقیقات کشاورزی استاد خراسان

 

119

 

شریفی

روح الله

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

120

 

شیرانی

حسین

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

 

121

 

پورمحمد

یاور

دانشگاه فردوسی مشهد

 

122

 

اسماعیلی

کاظم

دانشگاه فروسی مشهد

 

123

 

فراستی

معصومه

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

124

 

ذاکری نیا

مهدی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

125

 

علمائی

محسن

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

126

 

جلالی

وحیدرضا

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

127

 

گودرزی

مصطفی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

 

128

 

فرپور

محمد هادی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

129

 

کوهی

منصوره

پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

 

130

 

خداوردیلو

حبیب

دانشگاه ارومیه

 

131

 

شفیعی

مجتبی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

132

 

مروج

کامران

دانشگاه زنجان

 

133

 

جامعی

مژده

دانشگاه فردوسی مشهد

 

134

 

امیریان

علیرضا

دانشگاه لرستان

 

135

 

ریحانی تبار

عادل

دانشگاه تبریز

 

136

 

صادق زاده

فردین

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

137

 

دین پژوه

یعقوب

دانشگاه تبریز

 

138

 

ثنائی نژاد

سیدحسین

دانشگاه فردوسی مشهد

 

139

 

فیضی اصل

ولی

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

 

140

 

شریفی

زاهد

دانشگاه کردستان

 

141

 

حبیب زاده

فرهاد

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

 

142

 

روستا

محمدجواد

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

143

 

باقری بداغ آبادی

محسن

موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

 

144

 

روستا

حمیدرضا

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

145

 

فلاح

علیرضا

موسسه آب و خاک کرج

 

146

 

قهرمان

نوذر

دانشگاه تهران

 

147

 

شکل آبادی

محسن

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

148

 

سالاری جزی

میثم

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

149

 

عربی

اعظم

دانشگاه فردوسی مشهد

 

150

 

قیصری

مهدی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

152

 

سروش

فاطمه

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

153

 

جلینی

محمد

مشهد- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

154

 

میرهاشمی

بی بی ملیحه

دانشگاه فردوسی مشهد

 

155

 

عمادی

علیرضا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

156

 

عسگرزاده

حسین

دانشگاه ارومیه

 

157

 

راشکی

علیرضا

استادیارگروه آموزشی مدیریت مناطق خشک وبیابانی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه  فردوسی مشهد

 

158

 

شهاب آرخازلو

حسین

دانشگاه فردوسی مشهد

 

159

 

نوابیان

مریم

دانشگاه تهران/ دانشگاه گیلان

 

160

 

موذن زاده

روزبه

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

161

 

رمضانی اعتدالی

هادی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

 

162

 

صحرایی

جلیل

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

163

 

مرادی قزلداغ

ندا

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

164

 

دلیر

ندا

دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

165

 

پیری

حلیمه

دانشگاه زابل

 

166

 

نوری

مهسا

دانشگاه فردوسی مشهد

 

167

 

محقی

علی

دانشگاه ملبورن

 

1