اسامی داوران

داوران در سه سال اخیر

نام

نام خانوادگی

سمت / سازمان

Scopus Author ID

Publons_Id

ORCiD

بیژن

قهرمان

دانشگاه فردوسی مشهد

55912874500

S-3648-2018

0000-0002-9201-5060 

فاطمه

ولی زاده

دانشگاه ایلام

 

 

 

مهدی

رحمتی

دانشگاه مراغه

50661931800

 

0000-0001-5547-6442 

علی

شهیدی

دانشگاه بیرجند

 

 

 

محمدرضا

ساریخانی

دانشگاه تبریز

 

 

 

صابر

جمالی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

مجتبی

خوش روش

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

سرور

خرم دل

دانشگاه فردوسی مشهد

55775177100

 F-8166-2017

 0000-0003-2995-4898

سیروس

جعفری

دانشگاه ملاثانی اهواز

 

 

 

اکرم

فاطمی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 

 

اکرم

حلاج نیا

دانشگاه فردوسی مشهد

26040757700 

N-4854-2018

 0000-0002-9261-5103

مهدی

نادی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

علیرضا

کریمی کارویه

دانشگاه فردوسی مشهد

 55422562700

 H-1206-2017

 0000-0002-3535-3952

حجت

امامی

دانشگاه فردوسی مشهد

55315023500

 U-8045-2017

 0000-0002-8437-8419

سمیه

بختیاری

دانشگاه صنعتی سیرجان

 

 

 

هاجر

مریخ پور

استادیار دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی

 

 

 

شهرام

کیانی

دانشگاه شهرکرد

 15831578000

 

 0000-0001-7925-0077

رامین

فضل اولی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

علی نقی

ضیائی

دانشگاه فردوسی مشهد

57197366783 

 

 0000-0001-6477-5719

علی

کسرائیان

دانشگاه آزاد شیراز

 

 

 

حسین

بانژاد

دانشگاه فردوسی مشهد

 35092140800 

S-3635-2018

 0000-0002-6883-164X

ندا

شیخ رضازاده نیکو

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

زهرا

کلاه چی

دانشگاه بوعلی سینا

 19639318600

AEN-1569-2022

 0000-0003-3717-8761

صفورا

ناهیدان

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

 

وجیهه

درستکار

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

 

علیرضا

عراقی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 X-9311-2018

 0000-0002-9482-1381

نجمه

یزدان پناه

دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران

 

 

 

مریم

یوسفی فرد

صنعتی اصفهان/پیام نور اصفهان

 

 

 

زهرا

شیرمحمدی علی اکبرخانی

مجتمع آموزش عالی کشاورزی و دامپروری تربت جام

 

 

 

فاطمه

خیامیم

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

 

الهام

امیری خبوشان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

محمد

حشمتی رفسنجانی

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

 

 

 

ابوطالب

هزارجریبی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 16047836600

 

 

نسرین

قربان زاده

دانشگاه گیلان

 

 

 

محمد حسن

نادری

گروه  سازه و مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

پیمان

عباس زاده دهجی

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

 

 

 

حسن

فیضی

دانشگاه تربت حیدریه

 

 

 

محمد

قبائی سوق

شرکت مدیریت منابع آب ایران

 

 

 

کامران

داوری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 F-6137-2017

0000-0001-9742-4712 

فرشته

مدرسی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

AAU-5589-2020

0000-0001-7033-5402 

عباس

ستوده نیا

دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی (ره)

 

 

 

ساره

نظامی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 

 

مهدی

مکاری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

مرتضی

اکبری

گروه مدیریت مناطق خشک و بیابانی، دانشکده منابع طبیعی و محیط‌زیست، دانشگاه فردوسی مشهد

 55332434400 

 H-3631-2018

 0000-0002-8637-266X

حدیث

حاتمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

محمود

عرب خدری

موسسه حفاظت و ابخیزداری تهران

 

 

 

حسین

خادمی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

 

محمود

فاضلی سنگانی

دانشگاه گیلان

 

 

 

آزاده

صفادوست

دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

 

 

 

حسین

بیات

دانشگاه بوعلی‌سینا همدان

  25221255600

AAH-9726-2019

0000-0002-0893-3556 

محمدعلی

حاج عباسی

دانشگاه صنعتی اصفهان

6603284112

 

0000-0002-9962-3464 

نصرت اله

نجفی

دانشگاه تبریز

 

 

 

نوشین

رمضانی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

حمیدرضا

اولیایی

دانشگاه یاسوج

 

 

 

ناصر

شاهنوشی

دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد

 35335251500 

 ABE-1623-2021

 0000-0001-5757-8311

حمید رضا

متین فر

دانشگاه لرستان. گروه آموزشی مهندسی کشاورزی خاکشناسی

 

 

 

حمیدرضا

متقیان

دانشگاه شهرکرد

26768113900 

 AAA-1411-2020

 0000-0002-9015-4614

محمدحسین

مهدیان

سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران

 

 

 

محمدباقر

فرهنگی

دانشگاه گیلان

 

 

 

علی رضا

واعظی

دانشگاه زنجان

 

 

 

علی اشرف

سلطانی طولارود

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

 

 

 

علیرضا

کیانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی گلستان

 

 

 

بهرام

بختیاری

دانشگاه باهنر کرمان

 

 R-4142-2017

R-4142-2017

 0000-0001-6555-4328

ناصر

علی اصغرزاد

دانشکاه تبریز

 

 

 

حبیب

نادیان

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 

 

 

حمید

رحیمی

رازی کرمانشاه

 

 

 

هادی

دهقان

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

میثم

عابدین پور

مرکز آموزش عالی کاشمر

 

 

 

فاطمه

رستگاری پور

دانشگاه تربت حیدریه

 

 

 

فریدون

سلیمانی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

 

 

 

سارا

ملاعلی عباسیان

دانشگاه مراغه

 

 

 

محمد

بابا اکبری ساری

دانشگاه زنجان

 

 

 

حمید

زارع ابیانه

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

 

سید سعید

اسلامیان

دانشگاه صنعتی اصفهان

15724845200 

D-7156-2011 

 0000-0002-6648-3354

علی اکبر

سبزی پرور

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

 

ایمان

بابائیان

پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

 

 

 

الهام

فراهانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

حسین

دهقانی سانیچ

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کرج

 

 

 

مهدی

اکبری

موسسه تحقیقات آب و خاک کرج

 

 

 

علی

چراتی آرایی

مرکز تحقیقات کشاورزی مازندران

 

 

 

ناصر

هنرجو

دانشگاه آزاد خوراسگان

 

 

 

محمد

بنایان اول

دانشگاه فردوسی مشهد

23011589800 

 A-2554-2009

 0000-0001-6076-6196

علیرضا

آستارایی

دانشگاه فردوسی مشهد

 6503871956

 

0000-0001-6156-8570 

محمود

آذری

دانشگاه فردوسی مشهد

56971000300 

AAA-9521-2020

 0000-0002-8736-5867

فریبرز

عباسی

موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

 

 

 

عطاله

خادم الرسول

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

فاطمه

رخش

دانشگاه زنجان

 

 

 

محمدعلی

حاج عباسی

دانشگاه صنعتی اصفهان

 6603284112

 

0000-0002-9962-3464 

حدیثه

رحمانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

مجتبی

محمودی

استادیار پژوهش، بخش تحقیقات خاک و آب، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی مازندران، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی،

 

 

 

نجمه

مظلوم

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

اکبر

حسنی

دانشگاه زنجان

 

 

 

نعیمه

عنایتی ضمیر

دانشگاه شهید چمران اهواز

 51863509200

AAL-3686-2021

 0000-0001-5041-1471

صدیقه

صفرزاده شیرازی

دانشگاه شیراز

 

 

 

شکراله

اصغری

دانشگاه محقق اردبیلی اردبیل

 

 

 

احمد

فرخیان فیروزی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

افسانه

عالی نژادیان بیدآبادی

دانشگاه لرستان

 

 

 

امین

ذرتی پور

دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

 57204420405

 

0000-0002-4979-576X 

زهرا

قشلاقی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

عالیه

سعادت پور

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

رویا

زلقی

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

AAH-7871-2021

 0000-0003-3877-7993

حسین

رضائی

دانشگاه تبریز

 

 

 

 

 

لیست داوران نشریه آب و خاک سال 1398

 

 

 

اعظم

جعفری

دانشگاه شهیدباهنر کرمان

 

 

 

جواد

بهمنش

دانشگاه ارومیه

 

 

 

علیرضا

فریدحسینی

دانشگاه فردوسی مشهد

50261535000 

 N-2210-2018

 0000-0003-3284-5844

محمد رضا

چاکرالحسینی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

محبوبه

جلالی

دانشگاه لرستان

 

 

 

سیما

محمدی

دانشگاه لرستان

 

 

 

میر احمد

موسوی شلمانی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

حجت

رضائی پژند

دانشگاه آزاد مشهد

 

 

 

عیسی

اسفندیارپور بروجنی

دانشگاه ولی عصر (عج) رفسنجان

55506898100

AAR-4151-2020 

 0000-0003-3331-7189

بصیر

عطاردی

مرکز تحقیقات کشاورزی استاد خراسان

 

 

 

روح الله

شریفی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 

 

حسین

شیرانی

دانشگاه ولی عصر(عج) رفسنجان

 6504368091

 

 0000-0002-5946-6564

یاور

پورمحمد

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

کاظم

اسماعیلی

دانشگاه فروسی مشهد

 54406976500 

T-3654-2018

0000-0001-5354-0949 

معصومه

فراستی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 

 

مهدی

ذاکری نیا

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

 

محسن

علمائی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

 

 

 

وحیدرضا

جلالی

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 57191779439 

 

 0000-0002-2559-7451

مصطفی

گودرزی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان مرکزی

 

 

 

محمد هادی

فرپور

دانشگاه شهید باهنر کرمان

 

 

 

منصوره

کوهی

پژوهشکده اقلیم شناسی مشهد

 

 

 

حبیب

خداوردیلو

دانشگاه ارومیه

 36110264300 

AAC-1149-2020

0000-0003-1436-174X 

مجتبی

شفیعی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

کامران

مروج

دانشگاه زنجان

 

N-3586-2017

 0000-0002-7929-742X

مژده

جامعی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

علیرضا

امیریان

دانشگاه لرستان

 

 

 

عادل

ریحانی تبار

دانشگاه تبریز

15849215600 

ACP-6752-2022

 0000-0003-1066-9130

فردین

صادق زاده

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

یعقوب

دین پژوه

دانشگاه تبریز

 

 

 

سیدحسین

ثنائی نژاد

دانشگاه فردوسی مشهد

57190256726 

V-7467-2018

 0000-0002-4013-4359

ولی

فیضی اصل

موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کشور

 

 

 

زاهد

شریفی

دانشگاه کردستان

 

 

 

فرهاد

حبیب زاده

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین

 

 

0000-0002-4958-2211 

محمدجواد

روستا

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی فارس

 

 

 

محسن

باقری بداغ آبادی

موسسه تحقیقات خاک و آب کرج

 

 

 

حمیدرضا

روستا

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 23036696800

 

 0000-0001-6110-8144

علیرضا

فلاح

موسسه آب و خاک کرج

 

 

 

نوذر

قهرمان

دانشگاه تهران

 

 

 

محسن

شکل آبادی

دانشگاه بوعلی سینا همدان

 

 

 

میثم

سالاری جزی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

36642897100 

 D-5552-2019 

 0000-0001-9010-1988

اعظم

عربی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

مهدی

قیصری

دانشگاه صنعتی اصفهان

 

 

 

فاطمه

سروش

دانشگاه ولی عصر رفسنجان

 

 

 

محمد

جلینی

مشهد- مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان رضوی

 

 

 

بی بی ملیحه

میرهاشمی

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

علیرضا

عمادی

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

 

 

 

حسین

عسگرزاده

دانشگاه ارومیه

 

 

 

علیرضا

راشکی

استادیارگروه آموزشی مدیریت مناطق خشک وبیابانی دانشکده منابع طبیعی و محیط زیست دانشگاه  فردوسی مشهد

43561856700 

 H-5577-2011

 0000-0003-0213-7097

حسین

شهاب آرخازلو

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

مریم

نوابیان

دانشگاه تهران/ دانشگاه گیلان

 

 

 

روزبه

موذن زاده

دانشگاه صنعتی شاهرود

 

 

 

هادی

رمضانی اعتدالی

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)، قزوین

41762484400

 

0000-0002-4840-0201

جلیل

صحرایی

دانشگاه رازی کرمانشاه

 

 

 

ندا

مرادی قزلداغ

دانشگاه شهید چمران اهواز

 

 

 

ندا

دلیر

دانشگاه تربیت مدرس تهران

 

 

 

حلیمه

پیری

دانشگاه زابل

 

 

 

مهسا

نوری

دانشگاه فردوسی مشهد

 

 

 

علی

محقی

دانشگاه ملبورن