##plugins.themes.bootstrap3.article.main##

محمد حسین نوری قیداری , محسن عبدشریف اصفهانی , لیلا ابراهیمی ,

چکیده

چکیده
توجه به اهمیت چرخه‌های زیست محیطی سبب اختصاص حقابه برای گونه‌ها و اکوسیستم‌های آبی گردیده که به نام جریان زیست محیطی یا جریان درون آبراهه‌ای شناخته شده است. در میان روش‌های مختلف برآورد جریان زیست محیطی روش بلوک‌سازی، یکی از ابزارهای بسیار قدرتمند در برآورد این نیاز آبی است. در این مقاله سعی گردیده تا ضمن ساده‌سازی روش بلوک‌سازی، با توجه به خصوصیات جریان آب در رودخانه گمبر‌چای در استان آذربایجان شرقی این روش بومی سازی و اصلاح گردد. نتایج نشان داد در این روش، برخلاف روش‌های پیشین بجای در نظر گرفتن یک شاخص ثابت برای جریان زیست محیطی، می‌توان سری زمانی ماهانه و روزانه زیست محیطی را تعیین کرد. در روش بکارگرفته شده جریان‌های زیست محیطی در کلاس‌های مدیریتی مختلف به مقادیر پیشنهادی تنانت نزدیک‌تر بوده و جریان‌های زیست محیطی در کلاس‌های مدیریتی A,B,C بالاتر از جریان زیست محیطی روش محیط‌تر شده می‌باشند.

واژه‌های کلیدی: اکوسیستم‌های آبی، جریان زیست محیطی، رودخانه گمبرچای، روش بلوک‌سازی

جزئیات مقاله

مراجع
ارجاع به مقاله
نوری قیداریم. ح., عبدشریف اصفهانیم., & ابراهیمیل. (2011). استفاده از روش بلوک‌سازی اصلاح شده در برآورد جریان زیست محیطی(مطالعه موردی: رودخانه گمبرچای). آب و خاک, 25(3). https://doi.org/10.22067/jsw.v0i0.9699
نوع مقاله
علمی - پژوهشی