رستگارنیاا.; کرمیم.; غفوریم. بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت. آب و خاک, v. 33, n. 2, p. 259-274, 20 جولای 2019.