حاجی آبادی رضا, فرزین سعید, و حسن زاده یوسف. “بهبود عملکرد مدل‌های هوشمند بر پایه الگوریتم موجک و تبدیلات لگاریتمی در تخمین بار رسوب معلق”. آب و خاک 30, no. 1 (دسامبر 8, 2015): 112-124. دسترسی آگوست 20, 2019. https://jsw.um.ac.ir/index.php/jsw/article/view/37635.