رستگارنیااحمد, کرمیمهدی, و غفوریمحمد. “بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت منابع آب در ساختگاه سد بازفت”. آب و خاک 33, no. 2 (جولای 20, 2019): 259-274. دسترسی اکتبر 23, 2019. https://jsw.um.ac.ir/article/view/77970.