لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 43

کاربرد فناوری ردیابی ایزوتوپی در مدیریت کود نیتروژنی در گیاه چغندرقند

میر احمد موسوی شلمانی, علی خراسانی, نجات پیرولی بیرانوند, مجید نوری محمدیه, علی اسکندری, سید محمود محاطی
بازدید: 41

نقش کاه و کلش برنج و زئولیت در بهسازی خاک های ترک دار شالیزاری

مریم علیزاده, فرهاد میرزایی, تیمور سهرابی, مسعود کاووسی, محمد رضا یزدانی
بازدید: 34
بازدید: 52

یک روش تحلیلی جدید برای برآورد منحنی رطوبتی خاک با استفاده از داده‌های نفوذ افقی آب در ستون خاک

علی اصغر ذوالفقاری, مهدی شرفا, محمدحسین محمدی, عبدالمجید لیاقت, عبدالحسین هورفر, منوچهر گرجی
بازدید: 59
بازدید: 29

مقایسه مدل‌های آشفتگی در شبیه‌سازی پرش هیدرولیکی در مقاطع مستطیلی واگرا با استفاده از نرم‌افزار Fluent

فرزانه صاحبی وایقان, داود فرسادی‌زاده, مهدی اسمعیلی ورکی, اکرم عباسپور, علی حسین‌زاده دلیر
بازدید: 42