لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

به کارگیری برنامه‌ریزی آرمانی تصادفی در مدیریت منابع آب

خداکرم سلیمی فرد, خدیجه مصطفایی دولت آباد
بازدید: 24

بررسی تاثیر شوری و سدیم آب بر پخشیدگی و هدایت هیدرولیکی غیراشباع

سحر خزاعی, حسین انصاری, بیژن قهرمان, علی نقی ضیائی
بازدید: 60
بازدید: 32

بررسی و مقایسه کاهش زیستی آهن فریک ساختمانی در کانی‌های نانترونیت، گئوتیت و هماتیت

نسرین قربان زاده, امیر لکزیان, غلامحسین حق نیا, علیرضا کریمی
بازدید: 49

بررسی تاثیر مالچ رسی - آهکی بر تثبیت ماسه های روان

فاطمه السادات حضیرئی, محمد زارع ارنانی
بازدید: 99
بازدید: 45

واکنش عملکرد و اجزای عملکرد دو رقم برنج (اصلاح شده و بومی) به مدیریت های مختلف آبیاری

نعمت اله صداقت, همت اله پیردشتی, رضا اسدی, سید یوسف موسوی طغانی
بازدید: 23

بررسی کارایی زهکش های زیرزمینی در شرایط جلوگیری از ورود آب از سطح فوقانی

علی شاهنظری, علی ضیاءتبار احمدی, میرخالق ضیاءتبار احمدی, قاسم آقاجانی مازندرانی
بازدید: 88

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه
بازدید: 26