علمی - پژوهشی

بررسی آسیب ناپذیری شبکه های توزیع آب با درجه های خرابی مختلف

علیرضا غیثی, علی نقی ضیائی, سعیدرضا خداشناس
بازدید: 134
بازدید: 507
بازدید: 145

تأثیر شوری آب آبیاری با کدورت ثابت بر منحنی مشخصه رطوبتی خاک

ایمان نیک روش, هادی معاضد, سعید برومند نسب, عبدعلی ناصری
بازدید: 150

بررسی آزمایشگاهی تاثیر زبری های مصنوعی برروی نوسانات لحظه ای سرعت در جریان غلیظ نمکی

پیمان ورجاوند, علی حسین زاده دلیر, مهدی قمشی, داود فرسادی زاده
بازدید: 145

تصویرجلد نشریه

تصویرجلد نشریه تصویرجلد نشریه
بازدید: 110