دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بهینه سازی معادلات درونیاب بارش روزانه با نظریه فازی و الگوریتم ژنتیک در حوضه آبریز دشت مشهد

نفیسه سیدنژادگل خطمی; سید حسین ثنائی‌نژاد; بیژن قهرمان; حجت رضائی پژند

افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع

علیرضا مقدم; امین علیزاده; علی نقی ضیایی; علیرضا فریدحسینی; دانیال فلاح هروی

پراکنش و ویژگی‌های رسوبات‌لسی منطقه سرخس

علی سودمند; علیرضا کریمی; فرهاد خرمالی; حجت امامی

نقش قارچ Trichoderma harzianum در جذب زیستی کادمیوم توسط گیاه جو (Hordeum vulgare L.) در یک خاک آلوده

فاطمه تقوی قاسم خیلی; همت اله پیردشتی; محمدعلی تاجیک قنبری; محمدعلی بهمنیار

ارزیابی مدل‌های HYDRUS-2D و SEEP/W در برآورد پیاز ‌رطوبتی آبیاری قطره‌ای ثقلی سطحی‌ و زیرسطحی

محمد قربانیان; محمدصادق منجزی; حامد ابراهیمیان; عبدالمجید لیاقت

تصویر جلد نشریه

تصویر جلد نشریه تصویر جلد نشریه