• حجت رضائی پژند
 • محمد قربانی
 • محمد بنایان اول
 • امین علیزاده
 • کامران داوری
 • احمد نظامی
 • ابوالفضل مساعدی
 • بیژن قهرمان
 • کاظم اسماعیلی
 • عبدالرضا ظهیری
 • فریبرز عباسی
 • عبدالمجید لیاقت
 • محمد موسوی بایگی
 • علیرضا حسن اقلی
 • مجتبی اکرم
 • مصطفی چرم
 • حسین میرسید حسینی
 • حسین خادمی
 • قربانعلی روشنی
 • علیرضا کریمی کارویه
 • احمد غلامعلی زاده
 • حبيب خداورديلو
 • نجفعلی کریمیان
 • امیر فتوت
 • جواد گیوی
 • فرهاد خرمالی
 • سیدحسین ثنائی نژاد
 • بهرام ثقفیان
 • علی اکبر سبزی پرور
 • نسرین سیاری
 • ایمان بابائیان
دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی مقادیر برگاب در آبیاری بارانی در دو گیاه سویا و گندم بهاره

مهدی مهاجرپور; امین علیزاده; محمد موسوی‌بایگی
بازدید: 36
بازدید: 49

تأثیر پوشش گیاهی دشت سیلابی بر آبشستگی تکیه گاه پل در مقطع مرکب

یوسف رمضانی; مهدی قمشی; حسین خزیمه نژاد; حسین خزیمه نژاد
بازدید: 33

تحلیل شاخص‌های ارزیابی با استفاده از فرصت نفوذ در آبیاری جویچه‌ای

رضا لاله زاری; فریده انصاری سامانی; سعید برومندنسب
بازدید: 17
بازدید: 31

پیش بینی دبی متوسط روزانه جریان رودخانه بهشت آباد با استفاده از آنالیز موجک

سجاد عبداللهی اسدآبادی; یعقوب دین پژوه; رسول میرعباسی
بازدید: 72

کارایی جذب آهن در ارقام مختلف گندم

سلیمه راحمی; رضا خراسانی; اکرم حلاج نیا
بازدید: 57

ارزیابی تاثیر مواد آلی بر توابع نمره دهی کیفیت خاک

حجت امامی; علیرضا آستارایی; امیر فتوت
بازدید: 100

تاثیر روش کاربرد زئولیت اصلاح شده در خاک بر نفوذ‌پذیری و کیفیت پساب شهری

مریم حاج هاشم خانی; مهدی قبادی نیا; سید حسن طباطبائی; علیرضا حسین پور; سعداله هوشمند گوچی
بازدید: 149

منشأیابی برخی فلزهای سنگین در خاک های اطراف نیروگاه همدان با رویکرد پدولوژی

شیوا نصرتی‌پور; محسن نائل; محسن شكل‌آبادی; علی‌اصغر سپاهی‌گرو
بازدید: 15