• ابوالفضل مساعدی
 • سیدحمیدرضا صادقی
 • امین علیزاده
 • امیر لکزیان
 • علیرضا آستارایی
 • علی اصغر بهشتی
 • کاظم اسماعیلی
 • حجت الله یونسی
 • علیرضا کیانی
 • حسین دهقانی سانیچ
 • احمد نظامی
 • حسن فیضی
 • عباس خاشعی سیوکی
 • مهدی میرلطیفی
 • مجید وظیفه دوست
 • عبدالمجید لیاقت
 • بیژن قهرمان
 • ناصر علی اصغرزاد
 • حسین کریمی
 • علیرضا کریمی کارویه
 • سیروس جعفری
 • حسین خادمی
 • حسین اسدی
 • علیرضا راشکی
 • محمد رضا اختصاصی
 • مجید محمودآبادی
 • مصطفی چرم
 • حبیب اله بیگی هرچگانی
 • بیژن خلیلی مقدم
 • حجت رضائی پژند
 • فریبرز عباسی
 • محمدحسین مهدیان
 • میرحسن رسولی صدقیانی
 • محمدرضا ساریخانی
 • محسن علمائی
 • محمد رضا چاکرالحسینی
 • رضا خراسانی
 • امیر فتوت
 • فرهاد رجالی
 • احمد غلامعلی زاده
 • سیدمحمد جعفر ناظم السادات
 • غلامعلی کمالی
 • علیرضا محب الحجه
 • ایمان بابائیان
 • بهرام بختیاری
 • علی اکبر سبزی پرور
 • یعقوب دین پژوه
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 31

اثر زمان و میزان آب آبیاری بر کارآیی مصرف آب و عملکرد لوبیا در شرایط خشک و نیمه خشک

سیده سهیلا نوربخش; مهدی قبادی نیا; عبدالرزاق دانش شهركی; محمدرضا نوری امام‌زاده‌ئی; روح الله فتاحی نافچی
بازدید: 285

تأثیر آب مغناطیسی و شوری آب بر گرفتگی قطره‌چکان‌ها در آبیاری قطره‌ای

علیرضا کیانی; ابوطالب هزارجریبی; طیبه دهقان; مجتبی خوش روش
بازدید: 40

تأثیر آبیاری زیرسطحی با کپسول‎های رسی متخلخل بر ویژگی‎های کمی و کیفی گیاه انگور

حجت قربانی واقعی; حسین علی بهرامی; رضا مظهری; علی حشمت پور
بازدید: 470
بازدید: 71

بررسی توان جابجایی ماسه توسط باد در دشت شیله سیستان

سکینه پورمند; احمد غلامعلی زاده آهنگر; عبدالحمید دهواری
بازدید: 23

مقایسه‌ نکویی شاخص‌های آماری مختلف برای ارزیابی مدل‌های نفوذ آب به خاک

سلمان میرزائی; شجاع قربانی دشتکی; حبیب خداوردی لو
بازدید: 110

تأثیر کاربرد کودهای زیستی و شیمیایی فسفاتی و روی بر عملکرد و اجزاء عملکرد دو رقم لوبیا چیتی

محمود محمدی; محمد جعفر ملکوتی; کاظم خاوازی; فرهاد رجالی; محمد حسین داوودی
بازدید: 50

جذب سطحی بور توسط کانی مسکوویت به عنوان تابعی از pH ، قدرت یونی محلول و نوع کاتیون

فریده زارع پور; محسن حمیدپور; حسین شیرانی; محمد حشمتی; جواد حسینی فرد
بازدید: 25

تأثیر قارچ‌ میکوریز آربسکولار و تنش خشکی بر جذب برخی عناصر غذایی ماکرو توسط سه ژنوتیپ تره با مشخصات ریشه‌ای متفاوت

نسترن قاسم جوکار; حبیب اله نادیان; بیژن خلیل مقدم; مختار حیدری; محمد حسین قرینه
بازدید: 62

ارزیابی و مقایسه مکانی- زمانی مدل MM5 با استفاده از الگوریتم تشابه

نگار سیابی; سید حسین ثنایی نژاد; بیژن قهرمان
بازدید: 29