فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر جریان ورودی به مخزن سد شاهچراغی

محمد ابراهیم بنی حبیب; خدیجه حسنی; علیرضا مساح بوانی

تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری

مهدی سرائی تبریزی; حسین بابازاده; مهدی همائی; فریدون کاوه; مسعود پارسی نژاد

کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش بینی نفوذ در بافت‌های مختلف خاک

شفیعه وزیرپور آرانی; حامد ابراهیمیان; حامد رفیعی; فرهاد میرزایی اصل شیرکوهی

پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سری‌های زمانی

حمید زارع ابیانه; علی افروزی; محسن میرزائی; حسین باقری

بررسی توانایی باکتری‌های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندم

هادی اسدی رحمانی; امیر لکزیان; جلال قادری; پیمان کشاورز; حسن حقیقت نیا; کامران مرزشاهی; محمود رضا رمضانپور; علی چراتی آرایی; علی محمدی ترکاشوند

بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی‌شناسی رسی در رسوبات لسی شمال شرق ایران

علی شهریاری; فرهاد خرمالی; مارتین کهل; علیرضا کریمی; مریم موسوی دستنایی; ایوا لهندورف

ارتباط شکل‌های مختلف پتاسیم با کانی‌های رسی و تکامل خاک در برخی خاک های استان فارس

نیلوفر صدری; حمیدرضا اولیایی; ابراهیم ادهمی; مهدی نجفی قیری

بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی ( .Mentha piperita L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها

احمد نظامی; مریم جانعلی زاده قزوینی; طیبه خیرخواه; مرتضی گلدانی; كمال حاج محمدنیا قالی باف

مقایسه الگوسازی بارندگی ماهانه با مدل‌های SVM و ANFIS (مطالعه موردی: شهرگنبدکاووس)

نسرین ضابط پیشخانی; سید مرتضی سیدیان; علی حشمت پور; حامد روحانی

تغییرات برخی شاخص های کم آبی تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبریز تنگ پنج سزار

ملیحه مزین; علی محمد آخوند علی; علیرضا مساح بوانی; فریدون رادمنش

راهکارهای سازگاری گندم با شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)

مهدی دلقندی; سعید برومند نسب; بهرام اندرزیان; علیرضا مساح بوانی

ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی

نجمه خلیلی; کامران داوری; امین علیزاده; حسین انصاری; حجت رضایی پژند; محمد کافی; بیژن قهرمان