• سعید اسلامیان
 • سعید مرید
 • یعقوب دین پژوه
 • محمد موسوی بایگی
 • ابوالفضل مساعدی
 • علیرضا کیانی
 • فریبرز عباسی
 • حجت امامی
 • بیژن قهرمان
 • کاظم اسماعیلی
 • مهدی اسماعیلی ورکی
 • عبدالرضا ظهیری
 • رامین فضل اولی
 • صمد امامقلی زاده
 • محمد بنایان اول
 • جواد سروریان
 • جابر سلطانی
 • سیدحسین ثنائی نژاد
 • حجت رضائی پژند
 • محمد قبائی سوق
 • علیرضا مقدم نیا
 • حبیب نادیان
 • محسن علمائی
 • حسین کریمی
 • علیرضا کریمی کارویه
 • علی رضا واعظی
 • جواد گیوی
 • شمس الله ایوبی
 • سیروس جعفری
 • سالار رضاپور
 • قربانعلی روشنی
 • مجید رئوف
 • جواد بهمنش
 • محمدعلی حاج عباسی
 • مریم زاهدی فر
 • اکرم حلاج نیا
 • بهرام بختیاری
 • علی اکبر سبزی پرور
 • محمود رائینی
 • ایمان بابائیان
 • شاهرخ فاتحی
 • جواد بذرافشان
 • علی اصغر بهشتی
 • امین علیزاده
 • نسرین سیاری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر جریان ورودی به مخزن سد شاهچراغی

محمد ابراهیم بنی حبیب; خدیجه حسنی; علیرضا مساح بوانی
بازدید: 41

تعیین حد آستانۀ کاهش عملکرد ریحان و ارزیابی مدل‌های جذب آب تحت شرایط تنش شوری

مهدی سرائی تبریزی; حسین بابازاده; مهدی همائی; فریدون کاوه; مسعود پارسی نژاد
بازدید: 46

کاربرد مدل‌سازی سری زمانی در پیش بینی نفوذ در بافت‌های مختلف خاک

شفیعه وزیرپور آرانی; حامد ابراهیمیان; حامد رفیعی; فرهاد میرزایی اصل شیرکوهی
بازدید: 39
بازدید: 32

پیش‌بینی تبخیر-تعرق مرجع ماهانه با استفاده از مدل سری‌های زمانی

حمید زارع ابیانه; علی افروزی; محسن میرزائی; حسین باقری
بازدید: 44

بررسی توانایی باکتری‌های فلاوباکتریوم به عنوان کود زیستی برای افزایش عملکرد گندم

هادی اسدی رحمانی; امیر لکزیان; جلال قادری; پیمان کشاورز; حسن حقیقت نیا; کامران مرزشاهی; محمود رضا رمضانپور; علی چراتی آرایی; علی محمدی ترکاشوند
بازدید: 66

بازسازی شرایط محیطی گذشته با استفاده از نشانگرهای زیستی و کانی‌شناسی رسی در رسوبات لسی شمال شرق ایران

علی شهریاری; فرهاد خرمالی; مارتین کهل; علیرضا کریمی; مریم موسوی دستنایی; ایوا لهندورف
بازدید: 41

ارتباط شکل‌های مختلف پتاسیم با کانی‌های رسی و تکامل خاک در برخی خاک های استان فارس

نیلوفر صدری; حمیدرضا اولیایی; ابراهیم ادهمی; مهدی نجفی قیری
بازدید: 49
بازدید: 52

بررسی مقاومت زمستانه در نعناع فلفلی ( .Mentha piperita L) با استفاده از شاخص نشت الکترولیت‌ها

احمد نظامی; مریم جانعلی زاده قزوینی; طیبه خیرخواه; مرتضی گلدانی; كمال حاج محمدنیا قالی باف
بازدید: 51

مقایسه الگوسازی بارندگی ماهانه با مدل‌های SVM و ANFIS (مطالعه موردی: شهرگنبدکاووس)

نسرین ضابط پیشخانی; سید مرتضی سیدیان; علی حشمت پور; حامد روحانی
بازدید: 46

تغییرات برخی شاخص های کم آبی تحت تاثیر تغییر اقلیم در حوضه آبریز تنگ پنج سزار

ملیحه مزین; علی محمد آخوند علی; علیرضا مساح بوانی; فریدون رادمنش
بازدید: 51

راهکارهای سازگاری گندم با شرایط تغییر اقلیم (مطالعه موردی: شهرستان اهواز)

مهدی دلقندی; سعید برومند نسب; بهرام اندرزیان; علیرضا مساح بوانی
بازدید: 63

ارزیابی عملکرد دو مدل LARS-WG و ClimGen در تولید سری های زمانی بارش و درجه حرارت در ایستگاه تحقیقات دیم سیساب، خراسان شمالی

نجمه خلیلی; کامران داوری; امین علیزاده; حسین انصاری; حجت رضایی پژند; محمد کافی; بیژن قهرمان
بازدید: 67