فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر تبدیل کاهش‌دهنده عرض بر ارتفاع فرم بستر ریپل در شرایط هیدرولیکی مختلف

الهام روشنی; علی حسین زاده دلیر; داود فرسادی زاده; فرزین سلماسی

برآوردبهره‌وری آب محصولات عمده دشت نیشابور و بهینه‌سازی سطح زیر کشت محصولات

یاور پورمحمد; سید محمد موسوی بایگی; امین علیزاده; علی نقی ضیایی; محمد بنایان اول

استفاده از مدل‌های تجربی برای توصیف کینتیک جذب سطحی یون‌های منیزیم و فسفات رویکانی گئوتایت

ملیحه طالبی اتوئی; رسول راهنمایی; اسماعیل گلی کلانپا; محمد حسین داودی

نقش اندازه خاکدانه بر قابلیت استفاده مس در تعدادی از خاک‌های آلوده به فلزات سنگین

اکرم فرشادی راد; علیرضا حسین پور; شجاع قربانی; حمیدرضا متقیان

ناپویاسازی کادمیم در خاک با استفاده از نانوذرات مگنتیت تثبیت‌شده با سدیم دودسیل سولفات

احمد فرخیان فیروزی; محمد جواد امیری; حسین حمیدی فر; مهدی بهرامی

بررسی قابلیت ماندگاری باکتری‌های حل‌کننده فسفات در گرانول فسفاته

هاجر رجبی‌هشجین; علیرضا فلاح; غلامرضا بخشی خانیکی