لیست داوران منتصب

 • ابوالفضل مساعدی
 • اردوان کمالی
 • امیر فتوت
 • امیر لکزیان
 • امین علیزاده
 • اکرم حلاج نیا
 • بیژن قهرمان
 • حبيب خداورديلو
 • حجت امامی
 • حجت رضائی پژند
 • رضا خراسانی
 • سیروس جعفری
 • شاهین اوستان
 • عادل ریحانی تبار
 • عباس ستوده نیا
 • علی اصغر بهشتی
 • علی اکبر صفری سنجانی
 • علیرضا راشکی
 • علیرضا کریمی کارویه
 • فرزین شهبازی
 • مجتبی شفیعی
 • محمد بنایان اول
 • محمد حشمتی رفسنجانی
 • محمدصادق غضنفری مقدم
 • محمدعلی حاج عباسی
 • محمود شفاعی بجستان
 • مصطفی چرم
 • منوچهر گرجی اناری
 • مهدی ذاکری نیا
 • ناصر علی اصغرزاد
 • نسرین قربان زاده
 • نصرت اله نجفی
 • هاجر مریخ پور
 • وحید مظفری
 • کامران داوری
فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارتباط انرژی انتگرالی آب در دامنه‌های مختلف رطوبتی با شاخص S در خاک‌های با بافت متوسط و سبک

مهدی زنگی آبادی, منوچهر گرجی, مهدی شرفا, پیمان کشاورز, سعید سعادت
بازدید: 44

تعیین حداکثر طول پخشیدگی املاح در کانال سهمی شکل با بستر نفوذپذیر و نفوذناپذیر

سونیا زبردست, سیدحسن طباطبائی, فریبرز عباسی, منوچهر حیدرپور, کارلو گالتیری
بازدید: 27

تأثیر آبیاری زیرزمینی و مدیریت آبیاری بر مشخصه‌های رشد و اجزای عملکرد برنج در منطقه خشک و نیمه خشک

سیده مریم میرابوالقاسمی, مهدی قبادی نیا, احمدرضا قاسمی, محمدرضا نوری امامزاده‌ای
بازدید: 65
بازدید: 39

اثر متقابل کادمیم و روی بر رشد و ترکیب شیمیایی ذرت

سیروس صادقی, شاهین اوستان, نصرت اله نجفی, مصطفی ولیزاده, حسن منیری‌فر
بازدید: 31
بازدید: 46

تعیین مؤثرترین جزء خاکدانه در برآورد پایداری ساختمان خاک با بهره گیری از روش زمین آمار

سعیده بردسیری زاده, عیسی اسفندیارپور بروجنی, علی اصغر بسالت پور, پیمان عباس زاده دهجی
بازدید: 73
بازدید: 216

تأثیر قارچ آسپرژیلوس نایجر و کود سبز بر انحلال فسفر خاک در شرایط انکوباسیون

آزاده احسانی نژاد, علی عباسپور, حمیدرضا اصغری, حمیدرضا صمدلویی
بازدید: 72
بازدید: 180

تأثیر آرسنیک بر غلظت های فسفر، آهن، روی و منگنز در خاک و گیاه ذرت

طاهره منصوری, احمد گلچین, محمد بابااکبری سا ری
بازدید: 129

بررسی روند و زمان تغییر روند بارش حوضه دریاچه ارومیه

محمد ناظری تهرودی, فرشاد احمدی, کیوان خلیلی
بازدید: 76

اعتبارسنجی بازیابی‌های رطوبت خاک ماهواره مایکروویو اسموس

مژده جامعی, محمد موسوی بایگی, امین علیزاده, برویز ایران نژاد
بازدید: 85