فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی اثرات انواع خاکپوش بر کارایی مصرف آب وشاخص‌های رشد ذرت سینگل کراس 704

شکوفه نجف آبادی; محمدرضا نوری امامزاده ای; مهدی قبادی نیا; عبدالرزاق دانش شهرکی

ارزیابی مدل AquaCrop در برداشت‌های مختلف گیاه یونجه در اردستان

فرشید رمضانی; عباس کاویانی; هادی رمضانی اعتدالی

پی ریزی توابع انتقالی طیفی نقطه ای در برآورد فرسایش پذیری خاک در گستره VIS-NIR-SWIR

یاسر استواری; شجاع قربانی دشتکی; حسینعلی بهرامی; مهدی نادری; مژگان عباسی

بررسی تأثیر عوامل محیطی و گوگرد بازیافتی از پالایشگاه گاز شهید هاشمی‌نژاد بر کیفیت خاک‌های کشاورزی

مریم تاج بخشیان; محمد حسین محمودی قرائی; اسدالله محبوبی; رضا موسوی حرمی; ایرج اجلالی

ارزیابی احتمال آلودگی آرسنیک در آب زیرزمینی دشت همدان ـ بهار با استفاده از روش‌های زمین آماری

مینا توزنده جانی; علیرضا سفیانیان; نورالله میرغفاری; محسن سلیمانی

مدل سازی آماری شوری خاک در پهنه های گسترده

یوسف هاشمی نژاد; مهدی همایی; علی اکبر نوروزی

تهیه داده‌های تلفیقی بارش ماهانه برای حوضه‌های آبریز جنوب غرب کشور با بکارگیری داده‌های شبکه‌ای APHRODITE و مشاهداتی

ایمان بابائیان; مریم کریمیان; حامد عاشوری; راهله مدیریان; لیلی خزانه داری; شراره ملبوسی; منصوره کوهی; آزاده محمدیان; ابراهیم فتاحی