فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

کاربرد توابع مفصل ارشمیدسی و حدی در تحلیل چند متغیره جریان¬های کمینه حوضه آبریز دز

فرشاد احمدی; فریدون رادمنش; غلامعلی پرهام; رسول میرعباسی نجف آبادی

بررسی اثر پلی¬آکریل¬آمید در کنترل فرسایش بادی خاک شنی دشت آزادگان

فاطمه ارزاقی; احمد فرخیان فیروزی; نعیمه عنایتی ضمیر; بیژن خلیل مقدم

تأثیر مدیریت تلفیقی محصول بر کربن و اشکال نیتروژن خاک

امیرصالح بغدادی; مهیار بالازاده; علی کاشانی; فرید گل زردی

ارزیابی ساختار خطا دربرخی مدل¬های توزیع اندازه ذرات خاک

فاطمه افراسیابی; حبيب خداورديلو; فرخ اسدزاده

تعیین حد بحرانی آهن برای لوبیا در استان مرکزی

محمدعلی خودشناس; جواد قدبیک لو; مسعود دادیور

کاربرد تئوری فرکتالی در کمّی‌سازی ساختمان برخی از راسته‌های خاک در استان فارس

علي‌ داد كرمي; روح اله زارع; وحیداله جهاندیده مهجن آبادی

بررسی پراکنش مکانی شاخص¬های بیولوژیک کیفیت خاک در مزارع گندم دشت پاسارگاد

وحید اله جهاندیده مهجن آبادی; علیداد کرمی; سید روح الله موسوی; هادی اسدی رحمانی