فایل کامل دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی ضرایب ورودی گیاهی مدل WOFOST در شرایط کم آبیاری بخشی ریشه برای گیاه آفتابگردان

سیده فاطمه هاشمی; علی شاهنظری; محمود رایینی; علی قدمی فیروز آبادی; ابراهیم امیری

شبیه سازی تغییرات نیتروژن خاک و گیاه توسط مدل CERES-Wheat

فرزاد مندنی; بابک غلامی; علیرضا باقری; غلامرضا محمدی

نقشه¬برداری رقومی کربن آلی خاک (مطالعه موردی: مریوان، استان کردستان)

شلیر اسکندری; کمال نبی اللهی; روح الله تقی زاده مهرجردی