از سال 1389 این نشریه 6 شماره در سال منتشر می‌کند.


دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

تأثیر Thiobacillus و Aspergillus بر فراهمی فسفر از خاک فسفات غنی شده با گوگرد و ورمی کمپوست

مرضیه محمدی آریا; امیر لكزیان; غلامحسین حق نیا; حسین بشارتی; امیر فتوت

مطالعه تغییرات هدایت هیدرولیکی اشباع خاک با زمان

عقیل یاری; عبداله درزی; مجتبی شقاقی; روح اله یاری

اثر زمان و غلظت در توزیع شکلهای مختلف اورانیوم در یک خاک آهکی

سعید باقریفام; امیر لکزیان; سیدجواد احمدی; بهرام سلیمی آخرین; فرید اصغری زاده

پایش خشکسالی با استفاده از شاخص بارندگی و تبخیر و تعرق استاندارد

حسین انصاری; کامران داوری; سیدحسین ثنائی‌نژاد

تأثیر چند نوع قارچ میکوریز آربسکولار و باکتری محرک رشد گیاه بر

عبدالوهاب سادات; غلامرضا ثواقبی; فرهاد رجالی; محسن فرحبخش; کاظم خاوازی; مصطفی شیرمردی

شبیه سازی تحلیلی پدیده مسلح شدن بستر رودخانه

مرضیه خضریان; محمدرضا مجد زاده طباطبایی; سیدسعید موسوی ندوشنی

پهنه بندی حداکثر بارش روزانه ایران

فرهاد خام چین مقدم; حسین صدقی; فریدون کاوه; محمد منشوری

بررسی امکان پیش بینی زمان وقوع یخبندان با استفاده از روش تشخیص الگوها

نسرین سیاری; محمد بنایان; امین علیزاده; محمدباقر بهیار

بررسی نوسان پذیری اقلیمی در شمال شرق ایران

محمد بنایان; آزاده محمدیان; امین علیزاده

کارایی روی در ارقام متفاوت گندم در یک خاک آهکی دچار کمبود روی

فرهاد مشیری; محمد معز اردلان; محمدمهدی طهرانی; غلامرضا ثواقبی

مدل سازی آزمایشگاهی و عددی الگوی جریان در سرریزهای استوانه ای

کاظم اسماعیلی; بنیامین نقوی; فاطمه کورش وحید; جعفر یزدی