لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

استحصال آب باران برای آبیاری تکمیلی گندم دیم در منطقه مشهد

جواد طباطبایی یزدی, سیدابوالقاسم حقایقی مقدم, مسعود قدسی, هادی افشار
بازدید: 77
بازدید: 66

ارزیابی سیستم های هوشمند عصبی در کاهش پارامترهای تخمین تبخیر تعرق گیاه مرجع

حمید زارع ابیانه, مریم بیات ورکشی, صفر معروفی, رضا امیری چایجان
بازدید: 48

بررسی گذردهی جریان در آبگیرهای کفی با محیط متخلخل

فاطمه Koorosh Vahid کوروش وحید, کاظم اسماعیلی, محمود فغفور مغربی, امین علیزاده, بنیامین نقوی
بازدید: 39

بررسی اثر جزیره گرمایی شهری بر روند تغییرات ریزش ‌های جوی مشهد

محمدصادق غضنفری مقدم, امین علیزاده, مهیار ناصری مقدم, علیرضا فرید حسینی
بازدید: 181