علمی - پژوهشی

بازدید: 202

بهینه‌سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی

مریم نوابیان, عبدالمجید لیاقت, رضا کراچیان, فریبرز عباسی
بازدید: 326
بازدید: 243
بازدید: 209

تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم

جلال برادران مطیع, محمد حسین آق خانی, محمدحسین عباسپور فرد, امیر لکزیان
بازدید: 1237
بازدید: 133

پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP

هادی دهقان, امین علیزاده, سید ابوالقاسم حقایقی‌مقدم, حسین انصاری
بازدید: 415