لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 49

بهینه‌سازی کودآبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی

مریم نوابیان, عبدالمجید لیاقت, رضا کراچیان, فریبرز عباسی
بازدید: 38
بازدید: 67
بازدید: 71

تعیین هدایت الکتریکی ظاهری خاک به روش تماس مستقیم

جلال برادران مطیع, محمد حسین آق خانی, محمدحسین عباسپور فرد, امیر لکزیان
بازدید: 605
بازدید: 24

پیش‌بینی رطوبت نیمرخ خاک در سه مزرعه گندم با استفاده از مدل SWAP

هادی دهقان, امین علیزاده, سید ابوالقاسم حقایقی‌مقدم, حسین انصاری
بازدید: 44