لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تأثیر چهار نوع رژیم تلفیقی آبیاری با آب شور بر روی شاخصهای کمی و کیفی آفتابگردان

فاطمه مستشفی حبیب آبادی, محمد شایان نژاد, محسن دهقانی, سید حسن طباطبائی
بازدید: 34

تعیین میزان انتقال نیترات در دو بافت خاک در نتیجه کاربرد کودهای آلی (مرغی، گاوی و لجن فاضلاب)

نفیسه نیک عمل لاریجانی, علیرضا حسن اقلی, محمود مشعل, عبدالمجید لیاقت
بازدید: 60

تاثیر کمبود آهن بر غلظت، جذب و انتقال نسبی آهن، روی و منگنز در برخی محصولات زراعی با آهن کارایی مختلف در شرایط آبکشت

سمیرا سادات طباطبایی, عارفه رزازی, امیرحسین خوشگفتارمنش, ناهید خدائیان, زهرا مهرابی, احسان عسگری, شیما فتحیان, فرشته رمضان زاده
بازدید: 37

تأثیر تنش رطوبتی بر شاخص های رشد و عملکرد خیار گلخانه‌ای

شیما مصلحی, پیام نجفی, سید حسن طباطبائی, نگار نورمهناد
بازدید: 29
بازدید: 113
بازدید: 42

بررسی معادلات آنکنی و ویر در برآورد پارامترهای هیدرولیکی با استفاده ازنفوذسنج صفحه ای

مهرداد شریعتی, غلامعباس صیاد, عبدالرحمن برزگر, زهرا درویش پسند
بازدید: 23
بازدید: 26

تحلیل رضامندی کشاورزان از اجرای سیستم های آبیاری تحت فشار در استان کرمانشاه

امیر اعظمی, کیومرث زرافشانی, حسین دهقانی سانیچ, علی گرجی
بازدید: 86

تخمین میزان کودهای ازته موجود در خاک های کشاورزی با استفاده از داده های ابرطیفی

معصومه عسگری, محمدرضا مباشری, محمد طالعی, محسن قمری اصل, یوسف رضایی
بازدید: 60
بازدید: 116