دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

بررسی تاثیر هوادهی و پوشش‌دهی‌‌ بر نفوذ تجمعی و سرعت نفوذ نهایی خاک چمن لولیوم

محمدرضا نوری امامزاده‌ئی; ابوذر رحمتی; بهزاد قربانی; عبدالرحمان محمدخانی

تأثیر سطوح مختلف تنش خشکی بر عملکرد واجزای عملکرد هیبریدهای ذرت

علیرضا حیدری; رجب چوکان; عسكری تشکری; حسین کلانتری

بررسی حاصلخیزی خاک در تناوب های زراعی دوگانه گندم تحت شرایط مقادیر متفاوت نیتروژن و برگشت بقایا

مجید رحیمی زاده; احمد زارع فیض آبادی; علی كاشانی; علیرضا كوچكی; مهدی نصیری محلاتی

جذب و واجذب سرب در برخی از خاک های آهکی استان آذربایجان غربی

بهاره رجبی; حبیب خداوردی‌لو; عباس صمدی; میرحسن رسولی صدقیانی

جذب و اندوزش همزمان سدیم و سرب یا کادمیم توسط سه گیاه شورپسند در دو خاک آهکی شور-سدیمی و غیرشور-سدیمی

رقیه حمزه‌نژاد تقلیدآباد; حبیب خداوردی‌لو; شهرام منافی; سالار رضاپور

اثر تیمارهای حرارتی بر آزاد شدن پتاسیم کانی های میکایی در ریزوسفر یونجه

آسیه هادی نژاد; حسین خادمی; شمس اله ایوبی; حسن لطفی پارسا

تاثیر شکل دهانه آبگیر بر الگوی جریان و مقدار رسوب‌گذاری در آبگیر جانبی قائم

حمیدرضا جلیلی; علی حسین‌زاده دلیر; داوود فرسادی‌زاده

ارزیابی مدل دو بعدی نفوذ واریک برای شرایط آبیاری جویچه‌ای

مهدی پناهی; سید مجید میرلطیفی; فریبرز عباسی

ارائه رژیم بهینه آبیاری برنج تحت تنش شوری با استفاده از مدل SWAP

مریم نوابیان; محبوبه آقاجانی; مجید وظیفه‌دوست; مجتبی رضایی

استفاده از منطق فازی برای شبیه سازی الگوی توزیع آبپاش منفرد

احد فعالیان; حسین انصاری; علی اشرف صدرالدینی

بررسی تغییرپذیری رژیم بارش در ایران

سعید موحدی; حسین عساکره; علی اکبر سبزی پرور; ابوالفضل مسعودیان; زهره مریانجی

بررسی اثر تراکم بر مسیرهای نفوذ آب در خاک با استفاده از محلول ردیاب رنگی و پردازش تصویر

نوشین رمضانی; غلام‌عباس صیاد; عبدالرحمن برزگر; یعقوب منصوری; غلامحسین حق‌نیا; سلمان طاهری‌زاده