لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی
بازدید: 20

بررسی کارایی روی در ارقام مختلف لوبیای چیتی

محسن بیگی, غلامرضا ثواقبی, بابک متشرع زاده
بازدید: 46
بازدید: 31

بررسی اثر کاربرد گوگرد کشاورزی حاوی عناصر کم مصرف در یک خاک آهکی

صادق نجفی, حسین میرسید حسینی, ابراهیم علایی
بازدید: 1544
بازدید: 208

روندیابی تغییرپذیری مکانی کربن آلی خاک در کاربری‌‌های مختلف یک حوزه نیمه خشک

یحیی پرویزی, منوچهر گرجی, محمدحسین مهدیان, محمود امید
بازدید: 30

مقایسه سه روش صحرایی اندازه گیری هدایت آبی اشباع در برخی خاک های ورتی‌سول و انتی‌سول

حسین مرادی باصری, شجاع قربانی دشتکی, جواد گیوی, حبیب خداوردی‌لو, بیژن خلیل مقدم

بررسی تغییرات ضریب زبری مانینگ در پیش‌بینی هیدرولیکی سیلاب (مطالعه موردی: اترک میانی)

سیدمهدی موسوی بایگی, علیرضا فریدحسینی, امین علیزاده, محمد اینانلو
بازدید: 195

بررسی اثر تراکم بر ویژگی های فیزیکی و هیدرولیکی یک خاک لوم

نوشین رمضانی, غلامعباس صیاد, عبدالرحمن برزگر, غلامحسین حق‌نیا, یعقوب منصوری
بازدید: 53