دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

اثرفاصله زبری های مثلثی بستر بر ویژگی های پرش هیدرولیکی

عاطفه نژندعلی; کاظم اسماعیلی; جواد فرهودی

تعیین آرایش مناسب قطره چکان ها در اراضی شیب دار دشت فتحعلی مغان

عادل محمدی; محمدحسن بیگلویی; محمدرضا خالدیان; علیرضا مریدنژاد; هما پورحاج شکر

تاثیر فروزین و AQS بر کاهش زیستی هماتیت در حضور باکتری شونلا

نسرین قربان زاده; امیر لکزیان; غلامحسین حق نیا

بررسی تغییرات زمانی و مکانی دوره های خشک سالانه و فصلی در استان خراسان

علیرضا فرید حسینی; آتنا روشنی; مریم عرفانیان; محمد بنایان اول; امین علیزاده

امکان سنجی کشت گیاه شوررست مرتعی Puccinellia distans در آب‌های شور نامتعارف

احمد عبدل زاده; مصطفی رقیمی; پویان مهربان; محسن قلیپور; ادریس میرزاعلی

مدل سازی تبخیر- تعرق چمن تحت شرایط غیر استاندارد با استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (Fuzzy Inference Systems)

حوریه مرادی; حسین انصاری; امین علیزاده; سید مجید هاشمی نیا; محمد نادریان فر