علمی - پژوهشی

ارائه مدل ریزمقیاس نمایی داده های اقلیمی براساس روش ناپارامتریک نزدیکترین همسایگی (K-NN)

حسام سیدكابلی, علی محمد آخوندعلی, علیرضا مساح بوانی, فریدون رادمنش
بازدید: 340
بازدید: 314

تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت

لیلی سادات قرشی, غلامحسین حق نیا, امیر لکزیان, رضا خراسانی
بازدید: 431

تأثیر تغییر کاربری جنگل به باغ چای بر حاصلخیزی خاک در استان گیلان

بهارک شیرانپور, امیر بهرامی, محمود شعبانپور
بازدید: 163

بررسی آبشویی عمقی نیترات تحت شرایط کود-آبیاری جویچه ای ذرت

یاسر عباسی, عبدالمجید لیاقت, فریبرز عباسی
بازدید: 360

استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه

حوریه مرادی, حسین انصاری, سید مجید هاشمی‌نیا, امین علیزاده, علی وحیدیان كامیاد, سید محمد جواد موسوی
بازدید: 426

تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب، شمال شرق ایران

اسماء شعبانی, غلامحسین حق‌نیا, علیرضا کریمی, ملک مسعود احمدی
بازدید: 284
بازدید: 279

بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاری

محمدحسین نجفی مود, امین علیزاده, کامران داوری, محمد کافی, علی شهیدی
بازدید: 559

مقایسه پارامترهای بیلان آبی در اراضی شالیزاری سنتی و تسطیح شده شهرستان قائمشهر

میلاد باباپور گل افشانی, علی شاهنظری, میرخالق ضیاء تبار احمدی, قاسم آقاجانی
بازدید: 170

بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند

رضا رستمی جونقانی, کاظم اسماعیلی, علی نقی ضیائی, حسین انصاری, سعیدرضا خداشناس
بازدید: 330

واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده

سمیه نظامی, سیدحسین نعمتی, حسین آرویی, عبدالرضا باقری
بازدید: 406