دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارائه مدل ریزمقیاس نمایی داده های اقلیمی براساس روش ناپارامتریک نزدیکترین همسایگی (K-NN)

حسام سیدكابلی; علی محمد آخوندعلی; علیرضا مساح بوانی; فریدون رادمنش

تاثیر آهک، ماده آلی و فسفر بر قابلیت جذب آهن در گیاه ذرت

لیلی سادات قرشی; غلامحسین حق نیا; امیر لکزیان; رضا خراسانی

استفاده از سیستم‌های استنتاج فازی (FIS) در برآورد تبخیر و تعرق مرجع روزانه

حوریه مرادی; حسین انصاری; سید مجید هاشمی‌نیا; امین علیزاده; علی وحیدیان كامیاد; سید محمد جواد موسوی

تاثیر ویژگی‌های پستی و بلندی و خاک بر عملکرد گندم دیم در منطقه سیساب، شمال شرق ایران

اسماء شعبانی; غلامحسین حق‌نیا; علیرضا کریمی; ملک مسعود احمدی

بررسی شاخصهای ارزیابی عملکرد و تعیین عمق بهینه آبیاری دو رقم پنبه تحت شوری‌های مختلف آب آبیاری

محمدحسین نجفی مود; امین علیزاده; کامران داوری; محمد کافی; علی شهیدی

مقایسه پارامترهای بیلان آبی در اراضی شالیزاری سنتی و تسطیح شده شهرستان قائمشهر

میلاد باباپور گل افشانی; علی شاهنظری; میرخالق ضیاء تبار احمدی; قاسم آقاجانی

بررسی تاثیر محیط متخلخل بر انحراف آب در آبگیر زیر سطحی رودخانه با دیوار آب بند

رضا رستمی جونقانی; کاظم اسماعیلی; علی نقی ضیائی; حسین انصاری; سعیدرضا خداشناس

واکنش سه گونه جنس نعناع به تنش کم آبی تحت شرایط کنترل شده

سمیه نظامی; سیدحسین نعمتی; حسین آرویی; عبدالرضا باقری