لیست داوران منتصب

دریافت نسخه XML این شماره

علمی - پژوهشی

علمی - پژوهشی

ارزیابی مرفولوژی ریشة ذرت تحت کود‌آبیاری با روش‌های قطره‌ای سطحی و زیرسطحی

صمد اسفندیاری, حسین دهقانی سانیج, امین علیزاده, كامران داوری
بازدید: 71

برهمکنش آهک، ماده آلی و آهن بر جذب فسفر در گیاه ذرت

لیلی السادات قرشی, غلامحسین حق نیا, امیر لکزیان, رضا خراسانی
بازدید: 51
بازدید: 29

بررسی توزیع کبالت در برخی آلفی سولهای حاوی تجمعات آهن و منگنز

محمدجواد محبی صادق, احمد حیدری, فریدون سرمدیان, غلامرضا ثواقبی
بازدید: 31

بررسی تاثیر مقدار جریان رودخانه بر آبگیری زیرسطحی با محیط متخلخل در رودخانه‌های فصلی

رامین منصوری, کاظم اسماعیلی, علی نقی ضیائی, حسین انصاری H., سعید رضا خداشناس
بازدید: 51

مدل سازی اثر طول دامنه بر ویژگی های فرسایش شیاری به کمک تابع گامای ناقص در منطقه احمد آباد مشهد

سیده مطهره حسینی, ابوالفضل مساعدی, کمال الدین ناصری, علی گلکاریان
بازدید: 22

خصوصیات پرش هیدرولیکی با پله معکوس تحت زبری‎های مصنوعی

محمد جواد نصر اصفهانی, محمود شفاعی بجستان
بازدید: 23

اثر مقیاس و نوع سامانه‎ی طبقه بندی بر نتایج نقشه برداری خاک به روش ژئوپدولوژی (مطالعه ی موردی: منطقه ی دماوند، استان تهران)

زکیه رشیدی کوچی, عیسی اسفندیارپور بروجنی, علی عباس پور, اردوان کمالی, علی اصغر نادری
بازدید: 43

پهنه بندی حوضه دریاچه ارومیه از نظر خشکسالی با روش تجزیه به عامل ها

مرضیه قربانی اقدم, یعقوب دین پژوه, احمد فاخری فرد, صابره دربندی
بازدید: 73