مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد30 شماره 4 سال 1395 افزایش کارایی نقشه حاصلخیزی خاک برای کشت برنج با استفاده از منطق فازی، AHP و GIS
( جواد سیدمحمدی ; لیلا اسماعیل نژاد ; حسن رمضانپور )
15091 چکیده   PDF
جلد 30 شماره 2 سال 1395 تحلیل وضعیت اکسایش- کاهش و روند تحول خاک‎های شالیزار در یک توپوسکوئنس
( جواد سیدمحمدی ; لیلا اسماعیل نژاد ; حسن رمضانپور ; کامران افتخاری )
14702 چکیده   PDF
جلد 30 شماره 2 سال 1395 توسعه یک چارچوب ریزمقیاس‌سازی به‌منظور برآورد تبخیر- تعرق مرجع زیرروزانه: 1- مقایسه عملکرد برخی مدل‌های ریزمقیاس‌سازی داده‌های هواشناسی روزانه
( فرزین پرچمی عراقی ; سیّد مجید میرلطیفی ; شجاع قربانی دشتکی ; مجید وظیفه‌دوست ; عدنان صادقی لاری )
11062 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 5 سال 1389 ارائه روابطی جهت محاسبه ضرایب جریان غیردارسی در محیط های سنگریزه ای
( علی روشنفکر ; جواد ظهیری ; سید محمود کاشفی پور )
9869 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 5 سال 1390 تصحیح شاخص بارش استاندارد شده (SPI) بر اساس انتخاب مناسب ترین تابع توزیع احتمال
( ابوالفضل مساعدی ; محمد قبائی سوق )
4237 چکیده   PDF
جلد 23 شماره 2 سال 1388 ارزیابی روش بار افتان ساده شده در اندازه گیری هدایت هیدرولیکی اشباع خاک
( علیزاده علیزاده ; نظری نظری ; لیاقت لیاقت )
3852 چکیده   PDF
جلد29 شماره 5 سال 1394 مقایسه تبخیر-تعرق مرجع پنمن-مانتیث ASCE و پنمن-مانتیث فائو-56 در مقیاس های زمانی زیرروزانه مختلف: یک مطالعه عددی
( فرزین پرچمی عراقی ; سیّد مجید میرلطیفی ; شجاع قربانی دشتکی ; عدنان صادقی لاری )
3814 چکیده   PDF
جلد 26 شماره 3 سال 1391 مقایسه اثرات دو سیستم آبیاری قطره ای سطحی و زیرسطحی بر رشد و عملکرد درختان بارور پسته
( ناصر صداقتی ; سید جواد حسینی فرد ; اكبر محمدی محمدآبادی )
3589 چکیده   PDF
جلد 31 شماره 4سال 1396 تأثیر مدیریت تلفیقی محصول بر کربن و اشکال نیتروژن خاک
( امیرصالح بغدادی ; مهیار بالازاده ; علی کاشانی ; فرید گل زردی )
3572 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 5 سال 1390 بررسی شرایط هیدرولیکی در آزمایش تحکیم با نرخ کرنش ثابت و روش تعیین نوع جریان آب منفذی
( حجت احمدی ; حسن رحیمی ; عباس سروش )
3510 چکیده   PDF
1 الی -1(از مجموع 1 مورد)