مرور بر اساس بیشترین مشاهده (محبوب ترین مقاله ها)

شماره عنوان تعداد مشاهده
جلد28 شماره4 سال 1393 بررسی روند تغییرات متوسط دمای ماهانه و سالانه نیمه شمالی کشور در نیم قرن اخیر
( فرشاد احمدی ; فریدون رادمنش )
625 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی روند تغییرات فصلی و سالانه رطوبت نسبی و نقطه شبنم در چند نمونه اقلیمی در ایران
( ابوذر قره خانی ; نوذر قهرمان )
513 چکیده   PDF
جلد 22 شماره 2 سال 1387 بررسی رابطه دمای هوا و دمای اعماق مختلف خاک و برآورد عمق یخبندان(مطالعه موردی استان خراسان رضوی)
( نجفی مود نجفی مود ; علیزاده علیزاده ; محمدیان محمدیان ; موسوی موسوی )
455 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 4 سال 1389 بررسی مدل های مختلف برآورد تابش خورشیدی به منظور معرفی مناسب ترین مدل در یک اقلیم نیمه خشک
( محمد موسوی بایگی ; بتول اشرف ; آمنه میان آبادی )
421 چکیده   PDF
جلد 24 شماره 3 سال 1389 ارزیابی تأثیر پیش پردازش پارامترهای ورودی به شبکه عصبی مصنوعی ((ANNs با استفاده از روشهای رگرسیون گام به گام و گاما تست به منظور تخمین سریع تر تبخیر و تعرق روزانه
( محمد قبائی سوق ; ابوالفضل مساعدی ; موسی حسام ; ابوطالب هزارجریبی )
312 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 افزایش سرعت همگرایی در بهینه سازی شبکه‌های توزیع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک با آشفتگی سریع
( علیرضا مقدم ; امین علیزاده ; علی نقی ضیایی ; علیرضا فریدحسینی ; دانیال فلاح هروی )
282 چکیده   PDF
جلد 28 شماره 1 سال 1393 بررسی روند تغییرات حدی دمای شهر مشهد در مقیاس‌های مختلف
( شیده شمس ; محمد موسوی ‌بایگی )
280 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 5 سال 1390 ارزیابی توابع انتقالی و تاثیر ماده آلی در پیش‌بینی رطوبت اشباع خاک
( بهزاد قنبریان علویجه ; عبدالمجید لیاقت )
267 چکیده   PDF
جلد 23 شماره 1 سال 1388 بررسی مناسب ترین زمان شروع آبیاری زراعت زعفران در استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی
( علیزاده علیزاده ; سیاری سیاری ; احمدیان احمدیان ; محمدیان محمدیان )
266 چکیده   PDF
جلد 25 شماره 4 سال 1390 ارزیابی مزرعه ای و آزمایشگاهی چند روش عصاره گیری جهت تعیین فسفر قابل جذب در برخی اراضی شالیزاری استان گیلان
( میترا کریمی امیر کیاسر ; محمد معز اردلان ; مسعود کاووسی ; حسن شکری واحد )
253 چکیده   PDF