علمی - پژوهشی

اثر کمپوست پسماند شهری و لجن فاضلاب بر خصوصیات شیمیایی خاک

فاطمه اکبرنژاد, علیرضا آستارایی, امیر فتوت, مهدی نصیری محلاتی
بازدید: 772

ارزیابی کارائی مصرف آب ذرت در دشت اوان (مطالعه موردی جنوب حوضه آبریز کرخه)

منصور معیری, ابراهیم پذیرا, حمید سیادت, فریبرز عباسی, حسین دهقانی سانیج
بازدید: 260

مقایسه الگوریتمهای SEBAL و S-SEBI در برآورد تبخیر و تعرق در منطقه کرج

بهاره حسن پور, فرهاد میرزایی, صالح ارشد, هانیه کوثری
بازدید: 163

ارزیابی کاربرد مالچ پلاستیک بر عملکرد و میزان آب مصرفی در زراعت پنبه

هادی افشار, سیدحسین صدرقاین, حمیدرضا مهرآبادی
بازدید: 296

مطالعه آزمایشگاهی عوامل موثر بر شکل گیری جریان موجکی در سرریزهای لبه پهن

محمدرضا مددی, داود فرسادی زاده, علی حسین زاده دلیر
بازدید: 155

ارزیابی مزرعه ای و تحلیل سیستم آبیاری سطحی با WinSRFR (مطالعه موردی آبیاری جویچه‌ای)

زهرا تقی زاده, وحید رضا وردی‌نژاد, حامد ابراهیمیان, ندا خان محمدی
بازدید: 260

بررسی شکل های مختلف شیمیایی سرب و روی در ریزوسفر برخی ارقام ذرت و کلزا

علیرضا گلستانی فرد, حسین میرسید حسینی, حسین بشارتی, غلامرضا ثواقبی, آمال آرین

تغییر در قابلیت استفاده و اجزاء مس در ریزوسفر گندم ((Triticum aestivum L. در تعدادی از خاک‌های آهکی

حمیدرضا متقیان, علیرضا حسین‌پور, جهانگرد محمّدی, فائز رئیسی
بازدید: 155
بازدید: 179

مدیریت کمی آبخوان بر اساس شبکه ی تصمیم بیزی

حدیث مهاجرانی, مجید خلقی, ابوالفضل مساعدی, امیر سعدالدین, مهدی مفتاح هلقی
بازدید: 219
بازدید: 182

اثرات آبیاری با پساب بر هدایت هیدرولیکی اشباع خاک

محمد کریم زاده, امین علیزاده, مرضیه محمدی آریا
بازدید: 455